Menu Close

PAVĖŽĖJIMO PROJEKTAS ATMINTINĖ GYVENTOJAMS

Kur veikia pavėžėjimo paslauga?
Savivaldybės lygmens pavėžėjimo paslauga teikiama (kai pacientas vyksta paslaugoms savo
savivaldybės ribose bei hemodializei):
● Alytaus rajono savivaldybėje;
● Birštono savivaldybėje;
● Jurbarko rajono savivaldybėje;
● Kaišiadorių rajono savivaldybėje;
● Kėdainių rajono savivaldybėje;
● Lazdijų rajono savivaldybėje;
● Prienų rajono savivaldybėje;
● Raseinių rajono savivaldybėje;
● Šakių rajono savivaldybėje;
Vilkaviškio rajono savivaldybėje.
Valstybės lygmens pavėžėjimo paslauga teikiama (kai pacientas vyksta paslaugoms į gretimą ar
tolimesnę savivaldybę, yra pervežamas tarp Asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ), grįžta
iš Skubios pagalbos skyriaus (toliau – SPS) arba vyksta transplantacijai):
● Alytaus miesto savivaldybėje:
● Alytaus rajono savivaldybėje;
● Birštono savivaldybėje;
● Jonavos rajono savivaldybėje;
● Jurbarko rajono savivaldybėje;
● Kaišiadorių rajono savivaldybėje;
● Kauno miesto savivaldybėje;
● Kalvarijos savivaldybėje;
● Kauno rajono savivaldybėje;
● Kazlų rūdos savivaldybėje;
● Kėdainių rajono savivaldybėje;
● Lazdijų rajono savivaldybėje;
● Marijampolės savivaldybėje;
Prienų rajono savivaldybėje;
● Raseinių rajono savivaldybėje;
● Šakių rajono savivaldybėje;
● Vilkaviškio rajono savivaldybėje;
Išskirtinai tik hemodializės paslaugoms pacientai gali pasinaudoti šiose savivaldybėse:
● Tauragės rajono savivaldybėje;
● Šilalės rajono savivaldybėje;
● Pagėgių savivaldybėje;

Kokioms paslaugoms vykstant galima naudotis pavėžėjimo paslauga?
● kai vykstama planinių specializuotų ambulatorinių paslaugų bei vykstama iš jų į gyvenamąją
vietą;
● kai vykstama planinių sveikatos priežiūros paslaugų į dienos stacionarą, dienos chirurgiją ir
grįžtama iš jų į gyvenamąją vietą;
● kai vykstama planinių ambulatorinių reabilitacijos paslaugų – medicininė reabilitacija ir
ankstyvoji vaikų raidos sutrikimų reabilitacija;
● kai vykstama iš vienos ASPĮ į kitą ASPĮ planiniam tolimesniam gydymui, procedūroms ar
tyrimams atlikti;
● kai vykstama planiniam stacionariniam gydymui ir/ar grįžtama po jo į gyvenamąją vietą;
● kai vykstama planinių hemodializės paslaugų ir grįžtama iš jų į gyvenamąją vietą;
● kai vykstama į ASPĮ dėl organo transplantacijos, atsiradus potencialiam donorui;
● kai grįžtama iš SPS po suteiktų skubiosios medicinos pagalbos paslaugų, kai nereikalingas
stacionarinis gydymas;

Kas gali naudotis pavėžėjimo paslauga?
Pavėžėjimas reikalingas dėl socialinių ir ekonominių priežasčių:
● 75 metų ar vyresni pacientai, turintys mažas pajamas;
● 55% ar mažesnį darbingumą bei mažas pajamas turintys pacientai;
● Specialiuosius poreikius bei mažas pajamas turintys pacientai;
● Neįgalumą bei mažas pajamas turintys pacientai;
Pavėžėjimas reikalingas dėl medicininių priežasčių:
● Pacientai turintys judėjimo sutrikimų ir savarankiškai galintys paeiti vos keletą žingsnių;
● Pacientai turintys sveikatos sutrikimų trikdančių orientaciją aplinkoje ir komunikaciją –
psichikos, regos, klausos, kalbos;
● Pacientai vykstantys gydomosioms procedūroms, kai jų sukeliamas šalutinis poveikis apriboja
paciento galimybę naudotis viešuoju ar individualiu transportu – hemodializė, transplantacija,
chemoterapija;
● Pacientui transportuoti reikalingi neštuvai, deguonis ar kita speciali įranga;

Kuo skiriasi savivaldybės ir valstybės lygmens pavėžėjimai?
Savivaldybės lygmens pavėžėjimai yra organizuojami savivaldybės įgaliotų įstaigų, o valstybės
lygmens pavėžėjimai yra organizuojami 1808 Karštosios linijos.

Jei asmuo vyksta paslaugos gauti savo savivaldybės ribose, jo pavėžėjimą organizuoja savivaldybės
įgaliota įstaiga.

Jei asmeniui paslauga teikiama ne jo gyvenamojoje savivaldybėje, o reikia vykti į gretimą ar
tolimesnę savivaldybę – pavėžėjimas yra valstybinio lygmens ir tokį pavėžėjimą organizuoja 1808
Karštoji linija.

Kas gali užregistruoti pacientą pavėžėjimo paslaugai?
Pavėžėjimo paslaugai pacientas registruojasi pats arba jį gali užregistruoti kitas žmogus. Atšaukti
registraciją pavėžėjimui gali tik pats pacientas ar teisiškai jį atstovaujantis asmuo.
Vykimui į gyvenamąją vietą iš ASPĮ po planinio stacionarinio gydymo, vykimui į gyvenamąją vietą iš
SPS ir vykimui tarp ASPĮ registruoja tik asmens sveikatos priežiūros specialistas.

Kokių paciento duomenų reikės norint atlikti registraciją pavėžėjimui?
Kai registraciją atlieka pats pacientas ar kitas asmuo:
● paciento asmens kodas;
● kontaktinis telefono numeris;
● gydytojo siuntimas;
● tikslus gyvenamosios vietos adresas;
● tikslus asmens sveikatos priežiūros įstaigos adresas.
Jeigu kartu vyksta lydintis asmuo:
● lydinčio asmens vardas ir pavardė;
● lydinčio asmens kontaktinis telefono numeris ir (ar) el. paštas.
Ar galima gauti pavėžėjimo paslaugą, jei reikalingas neįgaliesiems pritaikytas automobilis?
Taip, pavėžėjimo paslaugos teikiamos ne tik įprastais, bet ir neįgaliesiems pritaikytais automobiliais.
Svarbu: neįgaliesiems pritaikyti automobiliai nėra aprūpinti pacientui reikalingomis pagalbinėmis
priemonėmis, tokiomis kaip neįgaliojo vežimėlis, vaikštynė ir kt.

Kokie yra registracijos pavėžėjimui bei pavėžėjimo atšaukimo terminai?
● Registruotis dėl pavėžėjimo paslaugos asmuo gali ne anksčiau kaip prieš 1 mėn. ir ne vėliau
kaip prieš 2 darbo dienas iki numatyto vizito asmens sveikatos priežiūros įstaigoje.
● Jei asmuo negali vykti užregistruotu laiku, privalo atšaukti pavėžėjimo paslaugą: (1) ne vėliau
kaip 2 val. iki numatyto pavėžėjimo, jei tai yra savivaldybės lygmens pavėžėjimas ir (2) ne
vėliau kaip 3 val. iki numatyto pavėžėjimo, jei tai yra valstybės lygmens pavėžėjimas.
Kur kreiptis dėl registracijos pavėžėjimui ambulatorinių paslaugų/dienos chirurgijos ar dienos
stacionarui/planinių stacionarinių paslaugų gauti?
Jei vykstama hemodializės paslaugoms arba kitai specializuotai sveikatos priežiūros paslaugai gauti
savo gyvenamosios savivaldybės ribose galima kreiptis į savivaldybės įgaliotą įstaigą. Savivaldybių
įgaliotų įstaigų kontaktai:
Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras – Tel. +370 664 72789
Viešoji įstaiga Birštono pirminės sveikatos priežiūros centras – Tel. +370 678 10074
Viešoji įstaiga Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centras – Tel. +370 611 25284
Kaišiadorių socialinių paslaugų centras – Tel. +370 612 89587
Kėdainių bendruomenės socialinis centras – Tel. +370 664 82364
Viešoji įstaiga „Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras“ – Tel. +370 665 15826
Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras – Tel. +370 645 66101
Raseinių socialinių paslaugų centras – Tel. +370 664 76423
Šakių socialinių paslaugų centras – Tel. +370 345 43582
Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras – Tel. +370 665 23541
Pagėgių savivaldybės šeimos gerovės centras – Tel. +370 661 06740
Šilalės rajono socialinių paslaugų namai – Tel. +370 667 77204
Tauragės šeimos gerovės centras – Tel. +370 698 56195
Jei pacientas vyksta į gydymo įstaigą, esančią ne jo gyvenamojoje savivaldybėje, kreiptis trumpuoju
numeriu 1808 .
Kur kreiptis, jei kyla klausimų dėl pavėžėjimo paslaugos?
Telefono numeriu 1808, dirbame visą parą visomis dienomis (24/7).
Elektroniniu paštu – info@1808.lt

Skip to content