Menu Close

Apie mus

Įstaigos misija – teikti kokybiškas, saugias, atitinkančias pacientų poreikius, pirminės asmens sveikatos priežiūros ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas.


Įstaigos vizija
– konkurencinga ir pažangi sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti kokybiškas ir prieinamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir vykdanti profilaktinę asmens sveikatos priežiūrą.


Strateginiai tikslai:

1. Siekti, kad paslaugų kokybė maksimaliai atitiktų pacientų poreikius, lūkesčius, nepažeistų medicinos etikos principų.
2. Nuolat tobulinti ir taikyti tik naujas sveikatos priežiūros technologijas.
3. Gerinti darbo organizavimą, nuolat kelti personalo kvalifikaciją ir profesionalumą.
4. Koreguoti kokybės sistemą atsižvelgiant į sveikatos priežiūros paslaugų kokybės rezultatus, pacientų nuomonę, pageidavimus. 5. Kurti antikorupcinę aplinką įstaigoje.


Pagrindiniai Balbieriškio PSPC veiklos uždaviniai:

organizuoti ir teikti nespecializuotas kvalifikuotas pirminės sveikatos priežiūros paslaugas visiems besikreipiantiems mūsų šalies, ES piliečiams ir ukrainiečiams, teikiant išsamią informaciją apie paslaugas, gerinant pacientų prieinamumą pas gydytojus, organizuojant darbą taip, kad pacientui kuo greičiau būtų nustatoma diagnozė, paskiriamas gydymas, kontroliuojama ligos eiga, vadovautis darbe įrodymais pagrįsta medicina, tik Lietuvos Respublikoje teisės aktais nustatyta akredituota veikla, taikant saugią medicinos įrangą ir priemones, tęsiant darbuotojų kompiuterinio raštingumo tobulinimą, keliant jų kvalifikaciją, užtikrinant pacientų ir darbuotojų saugumą, analizuojant pacientų apklausų rezultatus ir veiklos rezultatus.

 

 

Skip to content