Menu Close

Iškvietimai į namus

PASLAUGŲ TEIKIMO PACIENTŲ NAMUOSE TVARKA IR APIMTIS

1. Pacientams paslaugas namuose teikia šeimos gydytojas, bendruomenės slaugytojos.

2. Medicinos paslaugos teikiamos ASPĮ darbo laiku. Likus 2 val iki darbo pabaigos, iškvietimai nebepriimami.

3. Šeimos gydytojas vyksta į paciento namus:

3.1. esant paciento sunkiai būklei, vyksta skubos tvarka;

3.2. pakartotinai ir pas neįgalius pacientus bendra tvarka.

4. Iškvietimai  registruojami paciento ambulatorinėje kortelėje ir statistinėje apskaitos kortelėje F Nr. 025/a-LK.

5. Šeimos gydytojo namuose teikiamų paslaugų apimtis:

5.1. ligonio apžiūra;

5.2. esant reikalui, laboratorinių tyrimų bei EKG paskyrimas, injekcijos, perduodant bendruomenės slaugytojai.

VšĮ Balbieriškio PSPC slaugos paslaugų teikimo tvarka

 

Skip to content